Pirit

 Név  pirit
 Vegyjel, képlet  FeS2
 Ásványosztály  szulfidok
 Kristályrendszer  szabályos, de számos forma létezik
 Kristályalak  Igen változó, hexaéder vagy piritoéder alakú kristályok. Penetrációs vaskereszt ikrek. Szemcsék. Sugaras, tűs kristályok.
 Szín  sárgaréz színű
 Fény  fémes
 Karc  zöldesfekete
 Keménység (Mohs-féle)  6-6,5
 Hasadás  nincs
 Törés  kagylós
 Sűrűség  5,1 g/cm3
 Keletkezés  Közönséges ércásvány. Szinte minden magmás, metamorf és üledékes ásványtársulásból ismert.
 Jelentős előfordulás  Magyarország (Rudabánya, Recsk), Szlovákia (Selmecbánya), Románia (Kapnikánya, Verespatak), Olaszország, Spanyolország, Németország, Oroszország (Berezovszk), Dél-Afrika, Mexikó (Chihuahua), Bolívia, USA (Pennsylvania, Colorado)
 Egyéb jellegzetesség  fémkalapáccsal ráütve szikrázik

Felhasználása

Kénsavgyártás egyik legfontosabb alapanyaga. Átlagosan 40-48 % ként tartalmaz kötött állapotban. Az érből kinyerik a ként, majd a visszamaradó terméket, melynek vastartalma akár a 63 %-ot is elérheti, vasra, aranyra, ezüstre, kobaltra, kadmiumra, rézre, cinkre, ólomra stb. dolgozzák fel.

Környezeti hatásai

A légszennyezés hatása az emberre

A pirit a felhasználás során leginkább kén-dioxiddá alakul. A kén-dioxid mérgező hatását az emberre nézve belső és külső tényezők határozzák meg. A legfontosabb külső tényezők az anyag koncentrációja és a toxikus hatása, a belső tényezők között, pedig az exponált szervezet állapota és érzékenysége a szennyező anyaggal szemben. Ekképpen a következő hatásokkal számolhatunk magas kén-dioxid koncentráció következtében: szem- és nyálkahártya irritáció, élettani folyamatok elváltozásai, krónikus- vagy akut megbetegedés és halál.


 

Pirit kristály összenövés


Forrás: http://www.piritasdenavajun.com/

A természetre gyakorolt hatása

A savas eső vagy savas ülepedés alapvetően megváltozott pH-értékű csapadék, ezt a folyamatot segíti elő a kén-dioxid, vagy az elemi kén felhasználása.

A savas ülepedés hatásainak súlyosságát több tényező befolyásolja: az ülepedő anyag mennyisége, a fogadó felület fajtája (talaj, víz, beépített terület) és savközömbösítő képessége, valamint az adott terület élőlényeinek tűrő- és alkalmazkodóképessége.A haszonnövények igényelnek egy minimális (70kg/ha) koncentrációt a növekedéshez, azonban ha ezt meghaladja a kén mennyisége a kén-dioxid és a savas esők hatására terméscsökkenés, nagyobb dózisban, pedig teljes pusztulás várható. A teljes növényvilágra nézve a pH változás, amely a savas esők velejárója, kioldja a talajból az esszenciális-, illetve toxikus fémeket és ez által felvehetőségük megnő, másrészt a talaj mikroorganizmusainak pusztulása a következmény, amely viszont egyes fafajok pusztulását eredményezi.

Savas eső pusztította erdő Csehországban

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Savas_es%C5%91

Az állatvilág esetében hasonló problémákkal kell szembenéznünk pl. a halak esetében savas közegben megnő a toxikus fémek koncentrációja, ami halpusztuláshoz vezet, de ha egy terület növényvilága kipusztul a savas eső hatására az magával rántja az állatvilágot is, hiszen mind az élettér, mind a táplálék egyes fajoknál megszűnik.

A művi környezetben tett következményei

Az épített környezetben leginkább az építőanyagok és a fémek szenvednek el káros hatásokat.
Az építőanyagok között a savas eső a kálcium-karbonáttal reakcióba lép és oldja azt. Egyre gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy a sok évszázadot jól átvészelt kőszobrok, vagy műemlékek, egykor vésett vonalai a felismerhetetlenségig tönkremennek, megsemmisülnek. A fémeknél a savképző anyagok és az ipari levegő hatására felgyorsult a korrózió, míg az acél esetében ötször, a vasnál akár negyvenszer gyorsabb lehet ez a folyamat.

"Lemosott értékeink", van miért búslakodni - savas eső oldotta szobor

Forrás: http://x3.hu/freeweb/frameset.x3?user=/grtlr&page=/1munka/szoveg/1lecke/l1003.html

Egyéb műszaki károk keletkeznek még gépekben, berendezésekben, gépjárművekben, szerszámokban, lakóépületekben, középületekben, azok felszereléseiben és ún. vonalas létesítményekben (pl. távvezeték, út, híd).

Ajánlott linkek

A pirit fővárosa

Savas eső