Kristályformák

Az olyan lapok összességét, amely lapok azonos paraméterekkel fejezhetők ki, kristályformának nevezzük. A kristályforma lehet zárt, vagy nyílt. Ha a kristályforma csupa egybevágó lapból áll, egyszerű kristályformáról beszélünk, több egyszerű forma egyidejű fellépése formakombinációt hoz létre. (13/a. ábra). (A segédletben csak a legjellemzőbb formákat tárgyaljuk teljesség igénye nélkül.).

  

13/a. ábra. a., Egyszerű formák b., Formakombinációk
 

Nyílt formák:
A nyílt formák lehetnek egy (prizma), vagy két  irányban nyíltak (véglap). Nyílt forma a kristályon egymagában nem lehet, csak más formával kombinálódva (13/b. ábra). 
  
 

 

13/b. ábra. Véglapok, prizmák és dipiramisok kombinálódását egy kénkristályon

Véglap vagy (pinakoid (pinax = deszka):  2 lapos kristályforma.
Két párhuzamos lapból áll, amelyek általában inverziós pont szerint tartoznak össze.
Prizma hasáb: azok a formák, melynek lapjai egymással párhuzamos élben metsződnek, és digír, trigír,  tetragír, vagy hexagír szerint tartoznak össze.
(A főtengelyes rendszerekben a prizma lapjai a c tengellyel párhuzamosak.)
Piramis: azok a formák, amelyek lapjai a c tengelyhez szimmetrikusan hajolnak.

Zárt forma:
Dipiramis: Poláris szimmetriatengelyre merőlegesen a piramisoknál vízszintes tükörsík lép fel, egy alsó és egy felső piramis dipiramist alkot. (14. ábra) 

 


14. ábra. a, dipiramis. b, c, d, prizmák. e, f, g, véglapok