Fogalomtár

Kristálytan: Témakörébe tartozik a kristályok alaktani, belső szerkezeti, fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.

Ásványtan (minerológia): Ásványokkal kapcsolatos tudomány. Témakörébe a Föld szilárd kérgét (litoszféra) alkotó kőzetek ásványi összetételének vizsgálata tartozik.

Kőzettan: Témakörébe a kőzetek tulajdonságainak és keletkezésük körülményeinek leírása tartozik.

Kristály: Homogén, diszkontinuális térkitöltésű, anizotróp térrács, aminek külső megnyilvánulása a síklapokkal határolt mértani test.

Ásvány: A szilárd földkéregben természetes úton keletkezett, meteoritokban található, élőlényekhez nem kötött, egyöntetű (homogén), legtöbbször egységes kémiai összetételű, rendszerint kristályos anyagok.

Kőzet: A szilárd földkérget felépítő, megközelítően változatlan ásványi és kémiai összetételű ásványhalmazok elnevezése.

Érc: (latin: aes, aeris) Kőzet vagy ásvány, amelyből valamilyen elem (pl.: Fe, Pb, Au, Al és hasonlók) hasznosan nyerhető ki. (Bronzszerű ötvözet, amelyet az ókorban gyakran használtak fegyverekhez és hadifelszerelésekhez.)