A Föld szerkezete és kémiai összetétele

Mai ismereteink szerint a Föld fejlődése során a forgás, a fokozatos lehűlés és a gravitáció eredményeképpen gömbhéjakba rendeződtek az anyagok. Ezeket a koncentrikusan elhelyezkedő gömbhéjakat összefoglalva geoszféráknak nevezzük.

A Föld belső gömbhéjai:

 - földkéreg
 - felső köpeny
 - alsó köpeny
 - külső mag
 - belső mag


Föld geoszférái A Föld geoszférái
Forrás: http://hu.wikipedia.org/

Geoszférák jellemzői:

Földkéreg: a legkülső, szilárd halmazállapotú. Bolygónk tömegének 1 %-a.

 Szárazföldi kéreg

 Óceáni kéreg

 vastagabb (átlag 35 km)

 vékonyabb (5-8 km)

 sűrűsége kisebb

 sűrűsége nagyobb

 kőzetanyaga gránit

 kőzetanyaga bazalt

 idősebb, 3,8 milliárd is lehet

 fiatalabb 200 millió évnél

 felépítése változatosabb

 felépítése egyszerűbb

Elem 

%-os arány 

 oxigén

 46,4

 szilícium

 28,2

 alumínium

 8,2

 vas

 5,6

 kálcium

 4,1

 nátrium

 2,4

 magnézium

 2,4

 kálium

 2,1

 többi elem

 0,7

A földkéreg 92 elemből épül fel, de döntő többségét 8 elem alkotja

Földköpeny: felső része szilárd, alatta magas hőmérsékletű, képlékeny állapotú -áramlásai mozgatják a szilárd kőzetlemezeket, asztenoszféra-. A Föld tömegének 68 %-a.

Földmag: fémes (Fe, Ni), jól vezető anyagokból áll, melyek a maghéjban folyékony, a belső magban szilárd halmazállapotban vannak és extrém nyomás alatt állnak. A Föld tömegének 31 %-a.

Föld gömbhéjai A Föld belső szerkezete a magtól a felső köpenyig
Forrás: http://hu.wikipedia.org/