Hatszöges (hexagonális) rendszer

Hatszöges (hexagonális) rendszer
Dihexagonális dipiramisos osztály: 7 tükörsík, 6 digír, 1 hexagír, inverziós pont (25. ábra).
 

25. ábra.

Jellemző kristályformák: Bázislap  (0001); Hexagonális prizmák /I.r. (101-0), II.r. (112-0)/  Hexagonális piramisok /I.r. (h0h-l), II.r. (hh2h-l)/ Hexagonális dipiramisok /I.r. (h0h-l), II.r. (hh2h-l)/ (26. ábra).
 
 
 

26. ábra. a, dihexagonális dipiramis; b, és c, különböző helyzetű hexagonális dipiramisok; d, dihexgonális prizma, hexagonális prizma; e, hexagonális prizma és bázislap (véglap).

Megjegyzés: A tetragonális és a hexagonális rendszerben megkülönböztetünk elsõrendű (I. r.) és másodrendű helyzetet (II. r.) ábra.