Paraméter

Azokat a távolságokat, amelyeket az egyes kristálylapok a tengelyekből lemetszenek, paraméternek nevezzük. A kristálylapok jelölésére a paraméterek helyett az ún. Miller féle indexet használjuk. Az indexet a paraméterek reciprok értékei,  pl.: (111); (100); (110); stb. Általános esetben a h, k, l, illetve i indexeket alkalmazzuk (9. 10. ábra)

 

10.ábra. Az oktaéder lapjainak Miller féle indexei

 

  11.ábra. A kristálylapok néhány lehetséges helyzete a tengelykeresztben