Mágneses tulajdonságok

Diamágneses (nem mágnesezhető, a mágnes taszítja; pl. kalcit, kvarc, kősó).

Paramágneses (átmenetileg mágnesezhető; pl. sziderit, limonit, hematit, berill).

Ferromágneses (oly nagy mértékben paramágneses, hogy maga is lehet aktív mágnes; pl. mágnesvasérc Fe3O4). Nem az anyag, hanem a kristályrács jellegzetessége. Ha a szerkezet megváltozik, megváltozik a mágneses sajátság is.